1. - Không SPAM, những bài viết vi phạm sẽ bị "BAN NICK" ngay. - Bài viết trình bày rõ ràng có hình ảnh - Mỗi ngày đăng 5 bài/user

Notable Members

 1. admin0

  Administrator
  Messages:
  28
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1