1. - Không SPAM, những bài viết vi phạm sẽ bị "BAN NICK" ngay. - Bài viết trình bày rõ ràng có hình ảnh - Mỗi ngày đăng 5 bài/user

Trophies Awarded to banxechevrolet

 1. 2
  Awarded: Nov 9, 2017

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 2. 1
  Awarded: Aug 22, 2017

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.