1. - Không SPAM, những bài viết vi phạm sẽ bị "BAN NICK" ngay. - Bài viết trình bày rõ ràng có hình ảnh - Mỗi ngày đăng 5 bài/user

Trophies Awarded to baohanhdienmay

 1. 10
  Awarded: Jan 15, 2018 at 11:41 AM

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 5
  Awarded: Oct 23, 2017

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 1
  Awarded: Oct 2, 2017

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.