1. - Không SPAM, những bài viết vi phạm sẽ bị "BAN NICK" ngay. - Bài viết trình bày rõ ràng có hình ảnh - Mỗi ngày đăng 5 bài/user

Trophies Awarded to cocono

 1. 5
  Awarded: Nov 18, 2017

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 2. 1
  Awarded: Sep 23, 2017

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.