1. - Không SPAM, những bài viết vi phạm sẽ bị "BAN NICK" ngay. - Bài viết trình bày rõ ràng có hình ảnh - Mỗi ngày đăng 5 bài/user

kienan6688's Recent Activity

 1. kienan6688 replied to the thread Tuyển dụng 4rum 1.

  :

  Jan 18, 2018 at 8:01 PM
 2. kienan6688 replied to the thread Tuyển dụng 4rum 1.

  up up

  Jan 18, 2018 at 2:01 PM
 3. kienan6688 replied to the thread Tuyển dụng 4rum 1.

  ;)

  Jan 18, 2018 at 9:01 AM
 4. kienan6688 replied to the thread Tuyển dụng 4rum 1.

  <3

  Jan 17, 2018 at 8:01 PM
 5. kienan6688 replied to the thread Tuyển dụng 4rum 1.

  8

  Jan 17, 2018 at 2:01 PM
 6. kienan6688 replied to the thread Tuyển dụng 4rum 1.

  -_-

  Jan 17, 2018 at 9:01 AM
 7. kienan6688 replied to the thread Tuyển dụng 4rum 1.

  :*

  Jan 16, 2018 at 8:01 PM
 8. kienan6688 replied to the thread Tuyển dụng 4rum 1.

  hay

  Jan 16, 2018 at 2:01 PM
 9. kienan6688 replied to the thread Tuyển dụng 4rum 1.

  >:O

  Jan 16, 2018 at 9:01 AM
 10. kienan6688 replied to the thread Tuyển dụng 4rum 1.

  O:)

  Jan 15, 2018 at 8:02 PM
 11. kienan6688 replied to the thread Tuyển dụng 4rum 1.

  :P

  Jan 15, 2018 at 2:02 PM
 12. kienan6688 replied to the thread Tuyển dụng 4rum 1.

  ;)

  Jan 15, 2018 at 9:02 AM
 13. kienan6688 replied to the thread Tuyển dụng 4rum 1.

  o.O

  Jan 14, 2018 at 8:02 PM
 14. kienan6688 replied to the thread Tuyển dụng 4rum 1.

  < (")

  Jan 14, 2018 at 9:02 AM
 15. kienan6688 replied to the thread Tuyển dụng 4rum 1.

  >:O

  Jan 13, 2018