1. - Không SPAM, những bài viết vi phạm sẽ bị "BAN NICK" ngay. - Bài viết trình bày rõ ràng có hình ảnh - Mỗi ngày đăng 5 bài/user

Trophies Awarded to yenthanhhoang79

 1. 20
  Awarded: Dec 5, 2017

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 2. 10
  Awarded: Aug 29, 2017

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 3. 5
  Awarded: Aug 27, 2017

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 1
  Awarded: Aug 25, 2017

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.